Nhà di động hơn 30 tỷ đồng "gột" từ hàng khủng Ford F-750 Heavy Duty

EarthRoamer XV-HD được phát triển trên mẫu bán tải Ford F-750 Heavy Duty với trang bị "tận răng" cho một hành trình dài đầy đủ tiện nghi.