Nữ Ninja "thong dong" ngược chiều làn giữa cao tốc Láng - Hòa Lạc

Nữ lái xe không những “hồn nhiên” đi ở làn giữa mà người này còn điều khiển bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại.