Bộ GTVT "tuýt còi" hoạt động của Grab ở Khánh Hòa và Đồng Nai

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động của Công ty TNHH Grab trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Đồng Nai.