"Đàn anh" Mazda CX-5 đến Đông Nam Á, hẹn ngày về Việt Nam?

Mazda CX-8 là biến thể cao cấp hơn CX-5 lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Malaysia nói riêng và Đông Nam Á nói chung.