Nhiều ông chồng nằng nặc đòi mua ô tô dù vợ ngăn cản và vẫn phải ở nhà thuê

Lấy lý do ô tô là phương tiện di chuyển phục vụ vợ con, thuận lợi cho công việc làm ăn, có động lực kiếm tiền nhiều hơn nên nhiều ông chồng vẫn quyết định mua ô tô bằng được dù nhà vẫn phải đi thuê.