Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của túi khí bên ngoài xe ô tô

Túi khí trang bị bên ngoài xe ô tô đang được các hãng xe ngày càng chú ý và việc đưa vào sản xuất hàng loạt sẽ chỉ là vấn đề thời gian.