Toyota Camry 2019 khác phiên bản cũ ở những điểm gì?

Toyota Camry 2019 có mức giá rẻ hơn bản tiền nhiệm, được thay đổi về thiết kế và có nhiều nâng cấp về công nghệ trong khi động cơ không đổi.