Toyota Wigo cập bến Việt Nam: "Chuyến tàu muộn" có làm nên lịch sử?

Việc đi sau, về trễ khiến Toyota Wigo mất đi một lượng không nhỏ khách hàng vào tay các đối thủ sừng sỏ tại thị trường Việt.