Hãng xe xa xỉ Trung Quốc thách thức Rolls-Royce 1

Rolls-Royce có thể sớm chịu áp lực cạnh tranh mới ở thị trường Trung Quốc bởi một thương hiệu xa xỉ mới nổi lên ở đất nước này: Hồng Kỳ. Hãng xe này cũng sớm tuyên bố: Không thể nói chúng tôi là bản sao của Rolls-Royce.