Phí trước bạ giảm 50%, đăng ký ô tô mới gặp tình trạng quá tải

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, do mức thu phí trước bạ ô tô giảm 50%, tại một số điểm đăng ký xe trên cả nước đang gặp tình trạng quá tải. Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Cục khuyến khích người dân đăng ký xe trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc cổng thông tin điện tử của Cục.