Toyota tạm dừng nhà máy sản xuất tại Việt Nam phòng dịch Covid-19

Sau Ford, Toyota là hãng xe tiếp theo tại Việt Nam tạm ngừng sản xuất từ 30/3 nhằm phòng chống dịch Covid-19.