Ford Photo Tour 2019 “Đầm phá miền trung" - Sân chơi mới gắn kết chủ xe Ford chung niềm đam mê

Với phương châm kinh doanh luôn đặt đạo đức và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội lên hàng đầu, Ford Việt Nam kết hợp hoạt động vì môi trường trong Photo Tour 2019 - dọn rác trên bãi biển An Khê, lan tỏa thông điệp “Du lịch có trách nhiệm”.