Triệu hồi gần 900 chiếc BMW Series 3 tại Việt Nam khắc phục lỗi quạt gió máy lạnh

Cục Đăng kiểm: Triệu hồi BMW Series 3 sản xuất trước đây vì dây giắc cắm suy giảm theo thời gian
Theo thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, những xe thuộc diện triệu hồi được sản xuất từ năm 2005 đến năm 2011.