drift xe

Drift là quá trình liên kết các thao tác điều khiển khiến cho bánh ô tô trượt trên đường. Người Drift chủ động làm bánh xe bị trượt đi nhưng vẫn có thể điều khiển xe theo ý mình