đường lưỡi bò

Đường lưỡi bò còn gọi là Đường Chín đoạn, Đường chữ U, Đường chín khúc, là tên gọi dùng để chỉ đường quốc giới hải vực Biển Đông mà Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) chủ trương và đơn phương tuyên bố chủ quyền. Đường lưỡi bò vi phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam.