Đường sắt trên cao

Đường sắt trên cao là một giải pháp giao thông công cộng đang được phát triển ở các đô thị. Tại Hà Nội có một số tuyến như Cát Linh- Hà Đông, Nhổn- Ga Hà Nội