Hoàng Khải - Đại gia Hoàng Khải

Hoàng Khải là ông chủ nhãn hàng khăn lụa Khải Silk nhưng thực tế đều là hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam. Ngoài ra ông còn là đại gia bất động sản nổi tiếng và là chủ nhà hàng nổi tiếng ở Việt Nam