Khải Silk là thương hiệu khăn lụa tơ tằm Việt Nam

Khải Silk là thương hiệu khăn lụa tơ tằm của ông Hoàng Khải đã đăng ký nhãn hiệu hàng Việt Nam, Tuy nhiên Ông đã chính thức thừa nhận đã bán khăn lụa tơ tằm xuất xứ made in China lừa dối người tiêu dùng