Liên doanh ô tô

Liên doanh sản xuất lắp ráp ô tô của Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài được thực hiện ở trong nước