Mũi Dinh Challenge 2019

Giải đua xe địa hình trên cát Mũi Dinh Challenge 2019