tai nạn hi hữu

Những tai nạn hiếm, lạ với những tình tiết khá đặc biệt, không giống bình thường diễn ra đối với người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy.