Top 10 xe bán chạy nhất

Bảng xếp hạng các mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng, số liệu được cung cấp bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) theo từng tháng