Triển lãm ô tô Việt Nam 2018

V sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ 24-28/10/2018