vinfast

Tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast của tập đoàn Vingroup