VOC

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam diễn ra hàng năm tại Làng văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.