Xe giường nằm

Xe khách chuyên chở với hai tầng bố trí giường nằm