Ảnh chi tiết Mercedes-Benz C-Class 2019 giá từ 1,5 tỷ đồng

"Tam mã" Mercedes-Benz C-Class 2019 bao gồm C 200, C 200 Exclusive và C 300 AMG đã có những thay đổi đáng kể và ấn tượng dù chỉ là bản nâng cấp.