BMW thu hồi G 310 R và G 310 GS để sửa lỗi chân chống và khung xe

BMW Bắc Mỹ vừa ra thông báo triệu hồi đối với tổng số 2.376 chiếc mô tô, chủ yếu 2 mẫu xe nakedbike cỡ nhỏ BMW G 310 R và mẫu advanture G 310 GS.