Hyundai Kona và Elantra bị triệu hồi vì lỗi động cơ dễ cháy nổ

Hyundai vừa phải phát lệnh triệu hồi với 125.840 xe bao gồm cả những mẫu xe mới như Hyundai Kona, Elantra mà nguyên nhân xuất phát từ hệ thống động cơ lỗi, có thể gây cháy nổ.