“Đấu sĩ” Jeep Gladiator XMT ra mắt, đúng chất lính chiến

Jeep được sinh ra để phục vụ quân đội và họ đang trở về cội nguồn của mình bằng cách tiết lộ Gladiator XMT hoàn toàn mới.