Cải tổ công ty, Ford cắt giảm 10% nhân viên trên toàn thế giới

Ford vừa công bố chi tiết kế hoạch tái tổ chức lại công ty, theo đó hãng xe này sẽ cho nghỉ việc khoảng 7,000 nhân viên trên khắp thế giới.