MotoGP tìm cách sử dụng nhiên liệu thay thế trong các mùa giải sắp tới

Dự kiến từ năm 2024, MotoGP sẽ sử dụng nhiên liệu thay thế, trong đó ít nhất khoảng 40% nhiên liệu không có nguồn gốc từ hóa thạch. Đến năm 2027 sẽ hoàn toàn không phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.