Chơi lớn, đại gia Cần Thơ tậu ngay hàng độc “hiếm có khó tìm” McLaren GT tại Việt Nam

Số tiền mà vị đại gia đất Tây Đô phải bỏ ra để sở hữu McLaren GT lên đến hơn chục tỷ đồng.